Vizija in poslanstvo

Vrtec je okolje, v katerem želimo skozi igro in z dobrimi medsebojnimi odnosi zagotoviti otroku varno in spodbudno okolje, razvijati ustvarjalnost ter otroka popeljati na pot samostojnosti in odgovornosti.

Simbol našega vrtca je evolucija oz. razvoj otroka – od prvih korakov in besed do celostno razvitega otroka.

Razvoj vrtca lahko primerjamo z življenjem, v katerem so vzponi in padci, veselje in žalost, predvsem pa večno iskanje odgovorov, ki so pogoj za napredek, za uvajanje novosti in kreativnost.

Vsak čas zahteva prilagajanje potrebam otroka in staršem, družbenim razmeram ter kulturnemu okolju. Receptov za dober vrtec ni. Najti je potrebno lastno identiteto.

Življenje v vrtcu daje predšolskemu otroku mnogo priložnosti za prijateljstvo, medsebojne odnose, razvije si čut za druge, pridobiva najrazličnejše izkušnje in znanja: prositi, pomagati, se zahvaliti, ustvariti občutek za skupino, se dogovarjati, sodelovati…

Vzgoja otroka je uspešna takrat, kadar starši in vrtec dobro sodelujemo, si pomagamo in sledimo istemu cilju – otroka naučiti samostojnosti, odgovornosti, sprejemanja pravil in pozitivnih vrednot, ki veljajo v družbi.

Vrtec svojo vzgojno in izobraževalno nalogo izpolnjuje skozi igro otroka in različne dejavnosti, ki so vedno skrbno načrtovane in vodene k točno določenim ciljem. Otroku skušamo nuditi spodbudno učno okolje, da lahko skozi igro in gibanje prihaja do novih spoznanj, doživetij, uspehov in neuspehov. Tudi slednji so za otroka nujno potrebni, če ga želimo dobro opremiti za življenje. Trudimo se, da se vsak otrok čuti sprejetega, varnega in srečnega.

Pri svojem razvoju pa otrok potrebuje predvsem ljubezen odraslih, ki zanj skrbijo. Svojo ljubezen, razumevanje in odgovornost odrasli otroku pokažemo takrat, kadar si vzamemo čas in smo z njim v igri, v pogovoru, pri skupnem delu… Ti trenutki so zanj najbolj dragoceni, imajo večjo vrednost kot igrače, obenem pa bogatijo in nas same.

Vsak otrok pri svojem razvoju potrebuje tudi jasne meje, omejitve in pravila, ki jih moramo vsi skupaj dosledno upoštevati. Zato je zelo pomemben zgled odraslih, sicer je ves naš napor pri vzgoji zaman. Otrok pri svojem odraščanju potrebuje jasne in dosledne informacije o svojem vedenju, torej smo odrasli dolžni pohvaliti ali pokarati njegovo vedenje.

A vendar ne pozabimo, da ZGLED IN SPODBUDA ZALEŽETA BOLJ KOT KRITIKA!

Dobro vzgojiti otroka ni lahko, saj otroci posrkajo vase vse, kar počnemo, in nekaj tega, kar govorimo. Lahko rečemo, da se otroci naučijo tistega, kar živijo.
(Dorothy Law Nolte)