Zdravje

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v vrtcu Kobacaj. Zdravo, varno in čisto bivalno okolje vrtca oblikujemo s pomočjo vzpostavitve zdravstveno-higienskega režima, ki temelji na določilih Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter drugimi navodil in priporočil strokovnih institucij.

Tudi v letošnjem letu bomo razvijali samostojnost pri higienskih navadah ter upoštevali ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, med katerimi so bistvene skrb za higieno ter ukrepanje v primeru pojava nalezljivih bolezni z upoštevanjem

Priporočil za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih
(http://www.mss.gov.si/Priporocila_ukrepanje_nalezljive_bolezni_vrtci.pdf).

Vzgoja in skrb za zdravje otrok je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo. Zagotavljamo zdravo, urejeno in varno okolje, zdravo prehrano, spremljamo telesni razvoj otrok, spodbujamo gibanje na prostem, varujemo pred epidemijami, s čimer želimo prispevati k dobremu zdravju in počutju naših otrok.

Vsi otroci morajo biti pred vstopom v vrtec zdravstveno pregledani in cepljeni. Zdravniško potrdilo otroka je shranjeno v evidenci vpisanih otrok.

Zdravstvena dokumentacija obsega: potrdilo zdravnika pediatra o zdravstvenem stanju otroka in cepljenju pred vstopom v vrtec, evidenco prebolelih nalezljivih bolezni in obolenj, potrdilo o dietnem režimu (slednje v primeru diete).

NAJPOGOSTEJŠA OBOLENJA V VRTCIH

Najpogosteje prebolevajo otroci virusne okužbe dihal, ki jih povzroča približno dvesto različnih virusov, zato je nemogoče, da bi zgradili obrambo proti vsem. Posledično se kot zaplet ob prebolevanju vnetja zgornjih dihal pojavljajo tudi vnetja ušes.

Črevesne virusne okužbe se v zadnjih letih pojavljajo pogosteje (rotavirusna driska). Vzrok je v načinu širjenja, t. j. preko predmetov (igrače, kljuke,…), otrokovih rok in rok negovalnega osebja ter po zraku.

Od otroških izpuščajnih bolezni se v vrtcu najpogosteje pojavljajo norice, redki primeri škrlatinke in peta bolezen. Vse ostale otroške bolezni so zaradi dobre precepljenosti naših otrok postale prava redkost.

Bolezni, ki sicer niso pogoste, se pa zaradi slabih higienskih navad malčkov lahko širijo na vrstnike, so še slinavka, vnetje očesne veznice, gnojna vnetja kože, pozabiti pa ne smemo na naglavne uši.

PREVENTIVNI UKREPI V VRTCU

Osebje v vrtcu upošteva navodila zdravstveno higienskega režima za preprečevanje in omejitev širjenja nalezljivih bolezni. Najpomembnejše je redno in temeljito umivanje rok z milom in uporaba razkužila. Za prehladom namreč najpogosteje zbolimo ravno zaradi dotikanja nosu ali oči z okuženimi rokami.

Ukrepi v vrtcu so sledeči:

– dosledno izvajamo higienska načela in nadziramo umivanje rok;
– igrače redno čistimo in razkužujemo;
– prostore pogosto zračimo; 
– med ležalniki zagotovimo določen razmik; 
– uporabljamo papirnate robčke in brisače za roke; 
– uporabljamo izključno tekoče milo z dozatorjem;
– prepovemo uporabo mehkih igrač oziroma predmetov iz blaga, ki jih ni mogoče stalno mokro čistiti;
– upoštevamo posebne ukrepe ob epidemiji;
– upoštevamo kriterije za zavrnitev otroka z bolezenskimi znaki.

Kdaj lahko pedagoški delavec odkloni otroka ali obvesti starše in ga napoti k zdravniku?

Kadar ima otrok vsaj enega od navedenih znakov:

– vročina, neobičajna utrujenost, razdražljivost, težko dihanje, neprestani jok;
– driska ali bruhanje (vsaj 2 x dnevno);
– gnojni izcedek iz nosu s kuhanjem in kašljanjem;
– gnojno vnetje oči ali kože;
– izpuščaj z vročino; 
– kašelj v napadih z zariplostjo;
– prisotnost uši, glist ali garij.

Obveznosti staršev v primeru bolezni otroka

– vrtec čim prej obvestiti o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel otrok;
– ko vrtec obvesti o otrokovi bolezni, je potrebno otroka čim prej odpeljati iz vrtca v domačo oskrbo;
– otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, ko vsaj 1 dan ne bruha, ter ko vsaj 1 dan nima več driske.

Bolan otrok ne sodi v vrtec!

V kolikor se po preboleli bolezni vrne v vrtec otrok, ki mora jemati še zdravila, mu jih strokovna delavka ne sme dajati. V takšnem primeru svetujemo, da mu jih ob določenem času pride dati eden od staršev ali starih staršev.Začasna izključitev je najboljši ukrep za preprečevanje širjenja bolezni, predvsem zato, ker otrok takrat potrebuje počitek, mir, ter pozorno in skrbno nego. Vsega tega namreč v vrtcu ne more biti deležen v zadostni meri.

PREVENTIVNI UKREPI DOMA

Tudi starši lahko veliko pripomorete, da otroci manj pogosto obolevajo, in sicer z naslednjimi ukrepi:

– pred vstopom v vrtec naj otrok opravi vsa priporočena cepljenja;
– otrok naj čim prej osvoji dobre higienske navade, zlasti umivanje rok in osebno higieno;
– skrbite za krepitev zdravja otrok z dovolj gibanja, telesnim utrjevanjem, sprehodi v naravi – tudi v slabem vremenu; 
– v prostorih, kjer so otroci, naj se ne kadi; 
– otroka že zgodaj navajajte na pravilno mešano prehrano;
– v vrtec ne vodimo otroka z znaki nalezljive bolezni ali otroka, ki je še kužen.

Za lajšanje težav majhnih otrok sta pogosto dovolj že tolažba in ljubezen. Če smo prepričani in verjamemo v ozdravljenje, prenašamo naš pozitivni odnos tudi na bolnega otroka. Še vsak otrok se je soočil s prehladom, kašljem, bolečino ali otroškimi boleznimi!

Priponke:

– Zdravje v vrtcu (ZZV LJ)
– Kdaj otrok ne sodi v vrtec?
– Pogoste nalezljive otroške bolezni v vrtcu
– Ob pojavu naglavnih uši