Prostor je pomemben element kurikula, zato želimo otroku ponuditi zdravo, varno in prijetno bivanjsko okolje (tako notranje kot tudi zunanje okolje), v katerem se otrok dobro počuti.

Prostori so namenjeni vzgoji, izobraževanju in varstvu predšolskih otrok in opremljeni v skladu s standardi in normativi. V igralnicah imamo različne kotičke z raznovrstnim materialom, do katerega ima dostop vsak otrok v vsakem trenutku. Skladno s cilji kurikula za vrtce iščemo možnosti za preurejanje prostorov z namenom čim večje možnosti sodelovanja otrok.

ENOTA BREZJE 79

Prostor izmeri 93 m2 je opremljen z:

– dvema igralnicama:
o manjša igralnica za manjši oddelek otrok,
o večja igralnica, katero sestavljata dva medsebojno povezana prostora,
– garderoba za otroke,
– sanitarije za otroke,
– sanitarije za str. osebje,
– razdelilna kuhinja,
– soba za str. osebje.

Poleg notranjih, so otrokom na voljo tudi zunanje igralne površine, ki so v duhu varnosti ograjene v vrtno ogrado. Na zunanjih igralnih površinah so nameščena igrala, ki so namenjena zgolj zunanji uporabi. Igrišče in igrala imajo pozitivno oceno varnosti in so skladni z zahtevami standardov skupine SIST EN 1167 in SIST EN 1177.

Otrokom je na voljo 138 m2 nadkrite površine, ki omogoča igro na prostem v slabem vremenu in nudi zaščito pred vročim poletnim soncem. V pomladanskem in jesenskem času pa se otroci zadržujejo tudi na dvorišču pred vrtcem v izmeri 200 m2.

ENOTA BREZJE 85

V novih prostorih skupne izmere 93 m2 se nahajajo:

– dve igralnic v izmeri 24 in 42 m2,
– večja igralnica ima sanitarije za otroke,
– sanitarije za osebje,
– hodnik z garderobo,
– razdelilna kuhinja.

Igralnici sta med seboj ločeni z drsnimi vrati, ki jih v primeru delavnic, predavanj, druženj ali športnih aktivnosti odpremo in s tem povečamo površino igralnice.

ENOTA BREZJE 90

V novih poslovnih prostorih, kamor smo v letošnjem šolskem letu selili enoto Mlačevo, je prostora za 42 malčkov se na površini 157 m2 skladno s standardi in normativi urejeni:

– dve igralnici, vsaka v izmeri 43 m2,
– vsaka igralnica ima svoje sanitarije za otroke,
– garderoba in sanitarije za zaposlene,
– razdelilna kuhinja,
– garderoba za otroke,
– pisarna za strokovno osebje.

Tudi v enoti Brezje 90 sta igralnici med seboj ločeni z večjimi drsnimi vrati, ki igralnici, kadar so odprta, združijo v velik prostor v izmeri 90 m2.

V neposredni bližini enote se nahaja tudi zelenica, na kateri otroci preživljajo trenutke na prostem.

ENOTA BREZJE 91

V novih, klimatiziranih prostori prostorih skupne izmere 157 m2 se nahajajo:

– dve igralnici, vsaka v izmeri 40 m2,
– vsaka igralnica ima sanitarije za otroke,
– sanitarije za osebje,
– hodnik z garderobo,
– pisarna za direktorja,
– pisarna za pedagoške delavce,
– utility,
– razdelilna kuhinja.

Igralnici sta med seboj ločeni z širšimi drsnimi vrati, ki jih v primeru delavnic, predavanj, druženj ali športnih aktivnosti odpremo in s tem dobimo 80 m2 velik prostor.

ZUNANJE IGRIŠČE

Enote v Brezjem so na začetku šol. Leta 2013/2014 dobile novo, sodobno opremljeno otroško igrišče v velikosti 600 m2, ki je pridobilo certifikat varnega igrišča, saj ustreza vsem normativom, ki se za te potrebe določajo. Otroci imajo tako na igrišču možnost igranja na igralih, zelenici ali vožnje s poganjalčki / skiroji / kolesi / rolerji na asfaltni površini.

V šolskem letu 2014/2015 bom uredili dodatno igrišče v izmeri 1500 m2, kjer bomo otrokom uredili igrala iz povsem naravnih materialov za motoriko ter otroški vrt, na katerem bodo preko Eko šole sadili sadje in zelenjavo…