Obvestila

Spoštovani starši.

Obveščamo Vas, da je Vlada RS sprejela odlok z veljavnostjo ob 23. do vključno 29. avgusta 2021, ki v četrtem odstavku 2. člena zapoveduje vsem osebam, ki vstopajo v prostore vrtca, da izpolnjujejo pogoj PCT, kar morajo dokazovati z dokazili.

Vljudno prosimo, da se držite določil odloka in s tem preprečite širjenje in prenašanje okužb. Maska je še vedno obvezna, prav tako prosimo, da držite varnostno razdaljo.

Zahvaljujemo se Vam za razumevanje in Vam želimo lep preostanek poletnih počitnic.

ekipa Kobacaj 

 

Obveščamo Vas, da Vam moramo po trenutno veljavnih ukrepih zaračunati oskrbnino za Vašega otroka od 26. 01. 2021 dalje (naredili bomo poračun), ne glede na to, da ste imeli otroka v domačem varstvu.

Smo pa vrtci dne 04. 01. 2021 s strani MIZS-ja prejeli okrožnico z naslednjo vsebino:

''Okrožnica z dne 03. 02. 2021 se je nanašala na predhodno obvestilo ministrstva z dne 20. 01. 2021, da bo v PKP8 zagotovljena zakonska podlaga za oprostitev plačila za starše, ki v času epidemije, kljub odprtju, otrok ne bodo pripeljali v vrtec. Ker je Vlada RS pri pripravi PKP8 prednostno obravnavala druga področja, bomo to vprašanje uredili v prihodnjem interventnem zakonu, tako da bo ustrezno pokrito celotno obdobje.''

V primeru, da bo PKP9 predvidel kritje oskrbnine tudi za nazaj - za čas, ko bo otrok doma, bomo ponovno naredili poračun.

Vnaprej hvala za razumevanje in vse dobro,

ekipa Kobacaj

 

Spoštovani starši,

obveščamo Vas, da se s ponedeljkom, 12. 4. 2021, vrtci ponovno odpirajo za vse otroke.

Pravila in omejitve ostajajo v celoti enake, kot so veljale pred zaprtjem vrtca (nošenje mask v v prostorih vrtca, prepoved združevanja oddelkov). Vrtec bo obratoval od 6.30 do 16.00 ure.

Posimo Vas, da v vrtec prihajajo zgolj popolnoma zdravi otroci.

Lep konec tedna,

Ekipa Kobacaj

 

Za nami je uspešno prestan prvi teden obratovanja v polnem obsegu. V vrtec se je vrnila slaba polovica vseh otrok in delo je potekalo gladko, brez uvajalnih težav (tudi pri naših najmlajših otrocih). Vzdušje je bilo pozitivno tako s strani vzgojiteljev, kakor tudi s strani otrok.

Zahvaljujemo se Vam za korektno sodelovanje ter upoštevanje zdravstvenih sporočil in ukrepov. Verjamemo, da nam bo le na ta način uspelo ohraniti vrtec odprt v polnem obsegu.

Moramo pa vas obvestiti, da smo prejeli okrožnico MIJZ-ja, ki obvešča, da boste  tudi starši, ki boste imeli otroka v domačem varstvu (v rdeči regiji), od 01. 02. 2021 dalje prejemali obračun mesečne oskrbnine.

Skratka, omejitev za prihod v vrtec ni več, prav tako niso potrebna več potrdila delodajalcev o nujnosti varstva. Kljub temu pa prosimo, da tedensko prinašate v vrtec zdravstveno izjavo (ki jo napišete sami) o tem, da otrok ni bolan in da zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Prosimo tudi, da otrokov prihod najavite vsaj en dan prej.

Uspešen prihajajoči teden,

ekipa Kobacaj