Obvestila

Spoštovani starši,

obveščamo Vas, da se s ponedeljkom, 12. 4. 2021, vrtci ponovno odpirajo za vse otroke.

Pravila in omejitve ostajajo v celoti enake, kot so veljale pred zaprtjem vrtca (nošenje mask v v prostorih vrtca, prepoved združevanja oddelkov). Vrtec bo obratoval od 6.30 do 16.00 ure.

Posimo Vas, da v vrtec prihajajo zgolj popolnoma zdravi otroci.

Lep konec tedna,

Ekipa Kobacaj

 

Za nami je uspešno prestan prvi teden obratovanja v polnem obsegu. V vrtec se je vrnila slaba polovica vseh otrok in delo je potekalo gladko, brez uvajalnih težav (tudi pri naših najmlajših otrocih). Vzdušje je bilo pozitivno tako s strani vzgojiteljev, kakor tudi s strani otrok.

Zahvaljujemo se Vam za korektno sodelovanje ter upoštevanje zdravstvenih sporočil in ukrepov. Verjamemo, da nam bo le na ta način uspelo ohraniti vrtec odprt v polnem obsegu.

Moramo pa vas obvestiti, da smo prejeli okrožnico MIJZ-ja, ki obvešča, da boste  tudi starši, ki boste imeli otroka v domačem varstvu (v rdeči regiji), od 01. 02. 2021 dalje prejemali obračun mesečne oskrbnine.

Skratka, omejitev za prihod v vrtec ni več, prav tako niso potrebna več potrdila delodajalcev o nujnosti varstva. Kljub temu pa prosimo, da tedensko prinašate v vrtec zdravstveno izjavo (ki jo napišete sami) o tem, da otrok ni bolan in da zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Prosimo tudi, da otrokov prihod najavite vsaj en dan prej.

Uspešen prihajajoči teden,

ekipa Kobacaj

Obveščamo Vas, da Vam moramo po trenutno veljavnih ukrepih zaračunati oskrbnino za Vašega otroka od 26. 01. 2021 dalje (naredili bomo poračun), ne glede na to, da ste imeli otroka v domačem varstvu.

Smo pa vrtci dne 04. 01. 2021 s strani MIZS-ja prejeli okrožnico z naslednjo vsebino:

''Okrožnica z dne 03. 02. 2021 se je nanašala na predhodno obvestilo ministrstva z dne 20. 01. 2021, da bo v PKP8 zagotovljena zakonska podlaga za oprostitev plačila za starše, ki v času epidemije, kljub odprtju, otrok ne bodo pripeljali v vrtec. Ker je Vlada RS pri pripravi PKP8 prednostno obravnavala druga področja, bomo to vprašanje uredili v prihodnjem interventnem zakonu, tako da bo ustrezno pokrito celotno obdobje.''

V primeru, da bo PKP9 predvidel kritje oskrbnine tudi za nazaj - za čas, ko bo otrok doma, bomo ponovno naredili poračun.

Vnaprej hvala za razumevanje in vse dobro,

ekipa Kobacaj

 

Starši,

Kot smo Vas že obvestili, s torkom, 26. 01. 2021, vrtec ponovno odpiramo za vse otroke. 

Ker pa je virus COVID še vedno prisoten med nami in se moramo zato še vedno strogo držati ukrepov in priporočil NIJZ, Vam želimo na tem mestu podati nekaj navodil glede organizacije dela:

- vrtec bo odprt od 6.30 - 16.00 ure (krajši delovni čas je posledica prepovedi združevanja otrok med oddelki, kajti vsak oddelek predstavlja svoj mehurček in zato bodo otroci ves čas zgolj s svojima vzgojiteljema)

- v vrtec lahko pripeljete zgolj zdravega otroka 

- ob prihodu otroka v vrtec oddajte vzgojiteljici pisno izjavo (napišete jo sami), da je otrok zdrav ter da v zadnjih desetih dnevih ni bil v stiku z okuženo osebo,

- prosimo Vas, da obvezno uporabljate masko v prostorih vrtca in na njegovih zunanjih površinah,

- prosimo Vas, da se ne zadržujete v prostorih vrtca, v garderobe vstopate posamično oz. pazite na varnostno razdaljo 2 m,

- pogovore z otrokovim vzgojiteljem opravite preko telefona in ne v prostorih vrtca,

- po priporočilih NIJZ-ja obogatitvenih dejavnosti (letovanja, angleški jezik) ne bomo izvajali,

- otroci, ki imajo odločbo, na podlagi katere so upravičeni do dodatne strokovne pomoči, jim bomo le to tudi zagotavljali.

Ker si vsi želimo, da bi vrtec ostal odprt, lahko k temu pripomoremo z doslednim spoštovanjem ukrepov, navedenih zgoraj.

Veselimo se ponovnega srečanja z Vami in predvsem Vašimi otroki,

Ekipa Kobacaj