Dvig cene

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bil v Uradnem listu št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023 objavljen sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja (Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)), katerega je sprejel Občinski svet Občine Grosuplje na 3. redni seji dne 29. 3. 2023 in stopi v veljavo s 1. 4. 2023. Mesečne cene po novem znašajo:

- 684,00 eur za otroke 1. starostnega obdobja (11 mesecev - 3 leta)

- 484,00 eur za otroke 2. starostnega obdobja (3 -6 let).

Dvig cene je posledica rasti cen življenjskih potrebščin in dviga plač zaposlenim.

Lepo vas pozdravljam,

Ksenija Štibernik,

direktorica