Organizacija dela ob ponovne odprtju vrtca

Starši,

Kot smo Vas že obvestili, s torkom, 26. 01. 2021, vrtec ponovno odpiramo za vse otroke. 

Ker pa je virus COVID še vedno prisoten med nami in se moramo zato še vedno strogo držati ukrepov in priporočil NIJZ, Vam želimo na tem mestu podati nekaj navodil glede organizacije dela:

- vrtec bo odprt od 6.30 - 16.00 ure (krajši delovni čas je posledica prepovedi združevanja otrok med oddelki, kajti vsak oddelek predstavlja svoj mehurček in zato bodo otroci ves čas zgolj s svojima vzgojiteljema)

- v vrtec lahko pripeljete zgolj zdravega otroka 

- ob prihodu otroka v vrtec oddajte vzgojiteljici pisno izjavo (napišete jo sami), da je otrok zdrav ter da v zadnjih desetih dnevih ni bil v stiku z okuženo osebo,

- prosimo Vas, da obvezno uporabljate masko v prostorih vrtca in na njegovih zunanjih površinah,

- prosimo Vas, da se ne zadržujete v prostorih vrtca, v garderobe vstopate posamično oz. pazite na varnostno razdaljo 2 m,

- pogovore z otrokovim vzgojiteljem opravite preko telefona in ne v prostorih vrtca,

- po priporočilih NIJZ-ja obogatitvenih dejavnosti (letovanja, angleški jezik) ne bomo izvajali,

- otroci, ki imajo odločbo, na podlagi katere so upravičeni do dodatne strokovne pomoči, jim bomo le to tudi zagotavljali.

Ker si vsi želimo, da bi vrtec ostal odprt, lahko k temu pripomoremo z doslednim spoštovanjem ukrepov, navedenih zgoraj.

Veselimo se ponovnega srečanja z Vami in predvsem Vašimi otroki,

Ekipa Kobacaj